HƯỚNG DẪN UPDATE

LIKEBOOK MIMAS BẰNG FILE update.zip

 

Bước 1: Tải file update.zip từ link Tải về

Bước 2: Copy vào thư mục gốc của máy Likebook Mars

Bạn cắm Máy dọc sách Mars vào máy tính, máy tính sẽ nhận máy Mars như một USB gắn ngoài, với tên là Likebook-T78D

Bạn chọn Bộ nhớ trong và copy file update.zip và dán trực tiếp vào thư mục này

 è

 

Bước 3: Tiến hành cập nhật

Với giao diện cũ:

Chọn Ứng dụng è Cài đặt è Cài đặt người dùng è Cập nhật hệ thống è Từ bộ nhớ cục bộ

Với giao diện mới:

Chọn Ứng dụng è Cài đặt người dùng è Cập nhật hệ thống è Từ bộ nhớ cục bộ

Máy đọc sách sẽ hỏi

Bạn chọn OK, máy sẽ hiện thông báo

Sau đó máy sẽ khởi động lại để tiến hành cài đặt

Bạn chờ tiến trình này hoàn thành là máy đã nâng cấp xong

BIBOX WEBSITE